Adopteer een dakpan

Elke dakpan telt mee om de Paradijskerk droog te houden! Adopteer daarom één of meer dakpannen.

Hoeveel kost een dakpan?
1 dakpan – €5,-
10 dakpannen – €45,-

Online regelen
Via de online module kunt u het bedrag voor de dakpannen doneren via iDEAL. Dat doet u op deze pagina.

Zelf overmaken
U kunt het bedrag van de dakpannen zelf overmaken naar:
NL34 INGB 0007 8796 88
ten name van Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, onder vermelding van ‘dakpannen