Projecten

Projecten 2019
Deze projecten staan voor 2019 op de planning:

Kerkelijk erfgoed

Geen kerk kan zonder kandelaar of wierookvat, maar gebruik brengt natuurlijk ook slijtage met zich mee!
De Paradijskerk bezit een uitgebreide collectie aan kerkelijk vaatwerk.
Restauratie van enkele objecten omvat het herstellen van scheuren en breuken en het reinigen van de objecten. Dit werk wordt door professionals gedaan die weten hoe ze moeten omgaan met zulke oude objecten.

 De Paradijskerk is ook in het bezit van een schat van drie eeuwen kerkelijk textiel. Kostbaar vormgegeven gewaden voor de priesters matchen met de bekleding van het altaar. Deze bijzondere collectie is een van de weinigen die nog ‘gewoon’ gebruikt wordt en niet in het museum staat!
Een van de weinig voorkomende items is een set van gewaden en altaarbekleding die volledig bestaat uit geregen kraaltjes en in de tweede helft van 17eeeuw vervaardigd is. Volgens conservator Richard de Beer van het Catharijneconvent Utrecht is de set van “belangrijke culturele en historische waarde”.

Naast het herstel van deze unieke kunstobjecten, is het ook belangrijk om alle objecten zorgvuldig te bewaren. Hiervoor moeten de nodige materialen aangeschaft worden en enkele aanpassingen gedaan worden aan de opbergruimtes.

Donaties voor de restauratie en behoud van het kerkelijk erfgoed kunt u overmaken onder vermelding van:
Gift erfgoed”.

Projecten 2018
De volgende projecten zijn in 2018 uitgevoerd:

Restauratie van het Witte-orgel (1858)

Het Witte-orgel uit 1858 is een uniek instrument dat gebouwd is voor de vorige Paradijskerk. Het orgel bevat nog orgelpijpen uit het eerste orgel dat door Matthias Verhofstadt voor de Paradijskerk werd gebouwd in 1721. Alexander Pluskens maakt voor dat orgel de orgelkas met beeldengroep. De restauratie betreft voornamelijk de oudste en grootste orgelpijpen die door hun hoge loodgehalte ‘in elkaar’ dreigen te zakken.
30-04-2018: Het bedrag is inmiddels rond, lees hier meer.

Plateaulift voor mindervaliden

Wat voor nut heeft een kerkgebouw als niet iedereen naar binnen kan? Helaas  is de Paradijskerk nog niet goed toegankelijk voor alle Rotterdammers! Mindervaliden en ouderen moeten op dit moment naar boven ‘klimmen’ over een steile hellingbaan.
Help ons de Paradijskerk nóg gastvrijer te maken door uw steun voor een plateaulift. Hierdoor kan iedereen genieten van dit bijzondere monument in het hartje van Rotterdam.
01-08-2018: Het bedrag is rond en de lift is geplaatst

De Stichting zet zich in voor concrete projecten. Vrienden en andere donateurs weten daardoor waar hun geld aan besteed wordt.

Om ons doel te verwezenlijken werkt de Stichting nauw samen met het kerkbestuur van de Paradijskerk. De Paradijskerk geeft aan welke restauratie- of onderhoudsprojecten prioriteit hebben, de stichting kijkt dan welk project aantrekkelijk is om geld voor te werven.

Restauratie- en onderhoudsprojecten aan het gebouw zijn veelal onderdeel van het Periodiek Instandhoudingsplan Paradijskerk (2018-2023) dat goedgekeurd is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ook zijn restauratieprojecten van het kunstbezit van de Paradijskerk, zoals kerkelijk textiel en vaatwerk. Zulke projecten worden vormgegeven in nauw overleg met de consulent Oud-Katholiek Erfgoed van het Catharijneconvent.

Naast restauratie- en onderhoudsprojecten zijn er ook ondersteunde projecten (zoals benefietconcerten) en projecten die het gebruik van het gebouw bevorderen (zoals recentelijk de plateaulift voor mindervaliden).