De Stichting zet zich in voor concrete projecten. Vrienden en andere donateurs weten daardoor waar hun geld aan besteed wordt.

Om ons doel te verwezenlijken werkt de Stichting nauw samen met het kerkbestuur van de Paradijskerk. De Paradijskerk geeft aan welke restauratie- of onderhoudsprojecten prioriteit hebben, de stichting kijkt dan welk project aantrekkelijk is om geld voor te werven.

De projecten zijn onderdeel van het Periodiek Instandhoudingsplan Paradijskerk (2018-2023) dat goedgekeurd is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Projecten 2018
Binnenkort volgen hier de projecten voor 2018.