Steun ons!

Een monumentaal gebouw als de Paradijskerk ontvangt weliswaar subsidies, maar moet zelf een groot deel van de onderhoudskosten opbrengen. De Vrienden van de Paradijskerk wil daarin ondersteunen. Als stichting kiezen we elk jaar enkele (restauratie)projecten die we financieel willen steunen. Zo zorgen we dat projecten van start kunnen gaan en weten waar het geld aan besteed wordt. Dat alles kan door uw donaties!

Giften

Maak uw gift over op IBAN-nummer
NL34 INGB 0007 8796 88
ten name van Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk.
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Meer informatie over onze ANBI-status kunt u hier vinden.

Word vriend

Met uw bijdrage wordt een prachtig monument uit het vooroorlogs Rotterdam in stand gehouden. Word daarom vriend van de Paradijskerk! Door vriend te worden steunt u de projecten van de stichting op structurele basis. Dat kan per jaar, per kwartaal of per maand. U bent al vriend vanaf €25,- per jaar!

Vrienden van de Paradijskerk:

  • doneren vanaf €25,- per jaar;
  • ontvangen nieuws en feiten over voortgang van de projecten;
  • zijn van harte welkom op de jaarlijkse vriendenmiddag.

Klik hier om u aan te melden.
Let op: u maakt uw giften zelf maandelijks/jaarlijks over.


Voor vragen en informatie kunt u terecht bij het bestuur van de stichting.